Archive for rugpjūčio, 2009

Upė kaip yin šaltinis

Sekmadienis, rugpjūčio 30th, 2009

Praktiškai patikrinau, kad sėdint Vitalio duotoje asanoje – siddhasana (ar Burmese position), keičiant kojas, prie upės apie 30min ar pan. praėjo yang energijai būdingas perdidelis seksualinis geismas. Jau antrą mėnesį ar pan. ne-skaičiuoju be ejakuliacijos, tad natūraliai sunku suvaldyti yang, tad labai nustebau, kad pasedėjus prie upės viskas harmonizavosi ir jau 2 diena jokių būdingų yang energijai pašalinių minčių.
Siūlau eiti prie upės jei yang kas nori iš jūsų vokti. Sėkmės.

BOTA Taro kursas

Sekmadienis, rugpjūčio 30th, 2009

Turiu be galo gerą ezoterinį Taro mokymo kursą. Jis parašytas pagal Golden Dawn (NE Crowley, bet tai ne bėda) analogijas ir priklauso uždaram Builders of the Adytum (BOTA) ordinui. Atsirado žmonių kurie jį nuskenavo. Kursas rekomenduojamas ir James Eshelman iš Temple of Thelema ordino, forumo vadovo, mat jis jį irgi baigęs senai ir kol kas per daug metų nėra radęs geresnio kurso. Aš kol kas irgi geresnio neradau.
Jis moko valdyti intenciją, vaizduotę, naudotis kortų energija atliekant meditacijos, koncentracijos, rekapituliacijos ir kt. praktikas. Paprastos ir daug laiko nereikalaujančios praktikos, bet jas reikia atlikti kiekvieną dieną.

Kursas prasideda 7 pamokom apie intencijos valdymą. Praktiškai patikrinau.

Po to 11 pamokų supažindina su 22 Didžiaisiais Taro arkanais. Pasinaudojus aprašytom įdėjom galima susisiekti su kortos energija koncentruojant dėmesį. Dalinai praktiškai patikrinau. Naudoti kartu su šiais aprašymais:

http://www.botaineurope.org/en/tarot/Tarot.htm
http://www.botaineurope.org/en/corresp.html

Toliau dar neperžvelgiau, kaip minėjau, kursas labai praktiškas, tad reikia praktikuoti, o ne negyvai užsiskaityti. Visiems rekomenduoju užmesti akį – logiška sistema.

Medžiaga yra čia:
http://www.failai.lt/s63dnqynnnqc/BOTA.zip.htm

Pradedam nuo 7 pamokų. Po to 5 min. į dieną medituojam Taro kortą 3 dienas. Kas 3 dienas keičiam, pradedam nuo Kvailio – 0. Įdėja stebėti kaip pasirinkta korta keičia realybę.

Siddhasana

Sekmadienis, rugpjūčio 30th, 2009

Vitalio jogo rekomenduota siddhasana – ką ji daro. Iš mano mažos patirties tai atitinka kas čia parašyta. Afigiena asana labai tinkanti praktikuoti sėklos neišliejimą. Tiesa, pilnai jos dar neatlieku – kolkas gaunasi tik Burmese position.

Iš Hatha yoga pradipika
http://www.sacred-texts.com/hin/hyp/index.htm

The Siddhâsana

Press firmly the heel of the left foot against the perineum, and the right heel above the male organ. With the chin pressing on the chest, one should sit calmly, having restrained the senses, and gaze steadily the space between the eyebrows. This is called the Siddha Âsana, the opener of the door of salvation.

This Siddhâsana is performed also by placing the left heel on Meḍhra (above the male organ), and then placing the right one on it.

Some call this Siddhâsana, some Vajrâsana. Others call it Mukta Âsana or Gupta Âsana. 39.

Just as sparing food is among Yamas, and Ahiṃsâ among the Niyamas, so is Siddhâsana called by adepts the chief of all the âsanas.

Out of the 84 Âsanas Siddhâsana should always be practised, because it cleanses the impurities of 72,000 nâḍîs.

By contemplating on oneself, by eating sparingly, and by practising Siddhâsana for 12 years, the Yogî obtains success. 42.

Other postures are of no use, when success has been achieved in Siddhâsana, and Prâṇa Vâyû becomes calm and restrained by Kevala Kumbhaka.

Success in one Siddhâsana alone becoming firmly established, one gets Unmanî at once, and the three bonds (Bandhas) are accomplished of themselves.

There is no Âsana like the Siddhâsana and no Kumbhaka like the Kevala. There is no mudrâ like the Khechari and no laya like the Nâda (Anâhata Nâda.)

Iš Kundalini Yoga by Sri Swami Sivananda
http://www.dlshq.org/download/kundalini.htm#_VPID_83

Siddhasana (The Perfect Pose)
Next to Padmasana comes Siddhasana in importance. Some eulogise this Asana as even superior to Padmasana for purposes of Dhyana. If you get mastery over this Asana, you will acquire many Siddhis. Further it was being practised by many Siddhas of yore. Hence the name Siddhasana.

Even fatty persons with big thighs can practise this Asana easily. In fact this is better to some persons than Padmasana. Young Brahmacharins (tie kurie praktikuoja sėklos neišsiliejimą) who attempt to get established in celibacy should practise this Asana. This Asana is not suitable for ladies. (Nemanau, kad netinkama moterims – dar išsiaiškinsiu)

Place one heel at anus. Keep the other heel on the root of the generative organ. The feet or legs should be so nicely arranged that the ankle-joints should touch each other. Hands can be placed as in Padmasana.

Dar:

Benefits
· Siddhasana directs the energy from the lower psychic centers upward through the spine, stimulating the brain and calming the entire nervous system.
· Redirects blood circulation to the lower spine and abdomen, toning the lumbar region of the spine, the pelvis and the abdominal organs, and balancing the reproductive system and blood pressure.
· Stabilizes and sublimates sexual energy because of the position of the feet with respect to the genitals.

Contraindications/Cautions
· Siddhasana should not be practiced by those with sciatica.
· For men who are interested in maintaining sexual relations (ie. with no long term commitment to celibacy), use a soft sitting support to lift the genitals high enough so that the base of the penis is not compressed. Take care to situate the heels perfectly in the midline.

The position of the lower foot at the perineum presses Muladhara chakara, stimulating Mulabandha. The pressure applied to the pubic bone presses the trigger point for Swadhisthana automatically activating Vajroli/Sahajoli Mudra. These two psycho-muscular locks redirect sexual nervous impulses back up the spinal cord to the brain, establishing control over the reproductive hormones which is necessary in order to maintain Brahmacharya for spiritual purposes.

Prolonged periods in Siddhasana result in noticeable tingling sensations in the Muladhara region which may last for fifteen to twenty minutes. This is caused by a reduction in the blood supply to the area and by a rebalancing of the pranic flow in the lower Chakras. There is some concern that this trauma to the nerves can lead to impotence in men. Adjust the sitting position (using sitting supports to adjust the position of the genitials) if this is a concern.